Попкова Анастасия Романовна

Аналитик отдела анализа угроз ИБ Positive Technologies